June 24, 2024

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ขณะมีพระชนมายุ 30 พรรษาในปีค.ศ. 1629

พระองค์ก็เติบโตมาในฐานะของข้าราชการไม่ได้เติบโตมาแบบเจ้านายหรือเชื้อราชวงศ์ทำให้กล่าวได้ว่า อำนาจของพระองค์นั้นเป็นอำนาจของขุนนาง โดยความสำเร็จในการเมืองของพระองค์นั้นถือเป็นกรณี ตัวอย่างและกรณีแรกที่ปรากฏเรื่องของขุนนางเข้ามายึดอำนาจกระทั่งสถาปนาตัวเองจนได้เป็นพระมหากษัตริย์ 

ที่น่าสนใจคือ ช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาที่บรรดาชาว ต่างชาติสามารถเข้ามามีบทบาทและอำานาจในราชสำานักมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่กองทหารของพระเจ้าแผ่นดินที่จะออกไปปราบกบฏหลายครั้ง ก็จะมีกองทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นกำลังสำคัญ

และบุคคลอย่าง ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ หัวหน้ากองอาสาญี่ปุ่นนั้นมี บทบาทและ อำนาจไม่ใช่น้อยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้แต่ชาวต่างชาติก็สามารถเข้ามามีบทบาทในราชสำานักของอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาเวลานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ เปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์สุโขทัย มาเป็นราชวงศ์ปราสาททอง พร้อมโฉมหน้าของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปมากยิ่งขึ้น ด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ รับกระแสจากการค้าภายนอกไหล่หลั่งกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

สมเด็จพระเจ้า ปราสาททองพัฒนาตัวเองจากขุนนางมาเป็นกษัตริย์ได้เป็นกษัตริย์ในวันที่มีพระ ชนม์พียง30 พรรษาเท่านั้น สมเด็จพระเจ้าปราสาททองครองราชย์กรุงศรีอยุธยายาวนานถึง 27 ปีท่ามกลางความคึกคักของการค้าและการเมืองรอบด้านที่ล่อแหลม 

แต่กระนั้น ด้วยความเข้มแข็งและพระปรีชาสามารถของพระองค์ทำให้อยุธยากลายเป็น หนึ่งในราชอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และสำาคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในรัชสมัยนี้มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับ ฮอลันดาโดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการค้าขาย 

ด้านการเมืองการปกครองนอกเหนือจากปัญหาการกบฏของหัวเมืองแล้วก็นับว่า การเมืองภายในของอยุธยาราบรื่นเป็นอย่างดี ป้องกันการส่องสุมอำนาจไม่ให้ใครมีกำลังมากเกินไป 

ในช่วงแรกที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสวรรคต เมื่อวันที่8 สิงหาคม ค.ศ.1656 พระเจ้าไชย เข้าล้อมพระราชวัง เกิดการต่อสู้กันภายใน พระราชวังพระนารายณ์ทรงขอความช่วยเหลือจาก บริษัทอินเดียตะวัน ออกของฮอลันดาแต่ ถูกปฏิเสธโดยอ้างว่า จะต้องเตรียมคนเอาไว้ป้องกันหมู่บ้านฮอลันดา กระนั้นกองกำลังของพระนารายณ์ก็สามารถเอาชนะได้และ ยึดพระราชวังได้ในวันรุ่งขึ้น คือวันที่9 สิงหาคม ขุนนางผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเจ้าฟ้าไชยถูกจับกุม และในวันที่11 สิงหาคม เจ้าฟ้าไชยก็ถูกจับกุมและถูกสำเร็จโทษทันที

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *