July 16, 2024

Month: June 2024

ล่มสลาย สุโขทัย

เมื่อพญาเลอไทพระราชโอรสของพ่อขุนรามคำแหง ขึ้นครองราชย์เมืองสุโขทัยแล้วได้ตั้งให้พระมหาธรรมราชาลิไท ซึ่งเป็นราชโอรส ไปครองเมืองศรีสัชนาลัย แต่ปรากฏต่อมาว่าพญางั่วนำถุม ได้เข้ามาเป็นกษัตริย์แทนพญาเลอไท คงจะเป็นเพราะความอ่อนแอของพญาเลอไท กระทั่งสุดท้าย ค.ศ.1347 พระมหาธรรมราชาลิไท ก็ได้ยกทัพมาจากศรีสัชนาลัยเข้ายึดเมืองสุโขทัยได้สำาเร็จ เมื่อพระมหาธรรมราชาลิไท สามารถปรามปรามศัตรูทางการเมือง ซึ่งอาจจะเป็นญาติวงศ์พระร่วงกันเองแต่ต่างสาย  โดยยกทัพมาจาก เมืองศรีสัชนาลัยเข้ายึดเมืองสุโขทัยได้แล้วในเวลาต่อมาพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุง ศรีอยุธยาที่กำาลังเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นได้ให้พี่หรือน้องของพระมเหสีของพระองค์ คือขุนหลวงพะงั่ว ขึ้นไปยึดเมืองเหนือ โดย...

ซูสีไทเฮา วางยาจักรพรรดิกวางซวี่

มารดาจักรพรรดิกวางซวี่ เป็นน้องสาวแท้ๆ ของพระนางซูสีไทเฮา พระนางให้กวางซวี่ครองราชย์ตั้งแต่ยังไม่เต็ม 4 ขวบ เพราะสามารถชักจูงได้ง่าย เลี้ยงดูแบบใช้อำนาจ สร้างภาพให้น่าเกรงขาม เพื่อให้เชื่อฟังคำสั่ง หลักฐานทางประวัติศาสตร์บันทึกว่า จักรพรรดิกวงซวี่ “กลัวไทเฮามากจนจนพูดติดอ่าง เมื่อไทเฮาถามก็ยืนตัวสั่น พูดจาอ้ำอึ้ง” ซ้ำร้ายพวกขันทีที่คอยดูแลกวงซวี่ก็ไม่เคารพพระองค์ และมักเก็บเรื่องเล็กน้อยของกวงซวี่ไปทูลฟ้องซูสีไทเฮา นั่นทำให้พอโตขึ้นจึงขลาดความมั่นใจ และขี้ขลาด https://www.youtube.com/watch?v=tnRsUt9KbsI...

การเสียกรุง ครั้งแรกของโรม

กรุงโรมแตก ในปี ค.ศ. 410 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 410 โดยกรุงโรมถูกโจมตีโดยชาววิสิกอธที่นำโดยอาลาริคที่ 1 เป็นผู้นำทัพ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่รบชนะที่วาเลนส์ ในปี ค.ศ.378 หลังจากที่จักรพรรดิโฮโนริอัสย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังราเวนนาในปี ค.ศ. 402 เมื่อวิสิกอธเริ่มเข้ามารุกรานอิตาลี แม้ว่าตอนนั้นโรมันตะวันตกจะย้ายเมืองหลวงไปที่ราเวนนา...

พระเจ้าวิฑูฑภะ ล้างตระกูลศากยวงศ์

เรื่องพระเจ้าวิฑูฑภะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการล้างแค้นที่ศากยวงศ์ทำความเจ็บช้ำแก่พระเจ้าวิฑูฑภะ ในครั้งนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งแคว้นโกศล ต้องการเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้เกิดความคุ้นเคยเป็นกันเองกับภิกษุสงฆ์ จึงทรงส่งพระราชสาสน์ไปสู่ขอพระธิดาสักองค์หนึ่งจากพวกเจ้าศากยะ พระราชาทรงย้ำกับพวกทูตที่จะนำสาสน์ไปว่า "พวกเจ้า ต้องถามพวกเจ้าศากยะให้แน่ใจว่า พวกท่านจะให้พระธิดาองค์ไหนแก่พระราชาโกศล? เมื่อพวก เจ้าแน่ใจแล้ว ก็จงกลับมา"  https://www.youtube.com/watch?v=6HvvTIz5Hj8 พวกเจ้าศากยะรับพระราชสาสน์จากพวกทูตแล้ว ประชุมกันว่า พระ เจ้าปเสนทิโกศลเป็นคนจากสกุลอื่น พวกเราไม่ควรให้ แต่ทว่า...

พุทธกษัตริย์ พระเจ้าอโศกมหาราช

พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์เป็นพระราชาองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โมริยะ ครองราชสมบัติ ณ นครปาฏลีบุตร ในห้วงปี พ.ศ. 218-260 ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชมพูทวีป และทรงเป็นผู้อุปถัมสําคัญของพุทธศาสนา พระองค์เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากต่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปทั่วเอเชียโบราณ https://www.youtube.com/watch?v=3sHqMC9si5A ศากยวงศ์ ถูกทําลายด้วยความแค้นของพระราชาวิฑูฑะภะแห่งแคว้นโกศล พระญาติที่หลุดรอดมาได้ ผู้หนึ่งที่เฉลียวฉลาดนามว่าจันทรคุปต์ ได้รวบรวมผู้คนเข้าด้วยกับกองทัพอเล็กซานเดอร์มหาราช แต่ต่อมาเกิดผิดใจกันและจันทรคุปต์ถูกจับ...

อาณาจักรโบราณ ฟูนัน

ถูกกล่าวถึงและนักประวัติศาสตร์บางส่วนยอมรับ ว่า เป็นอาณาจักรที่ปรากฏชื่อและมีหลักฐานว่าเป็นอาณาจักรยุคแรก ชื่อของฟูนัน ปรากฏในบันทึกของจีนเป็นแหล่งแรก กล่าวถึงว่าเป็นรัฐ ที่ทรงอำานาจของภูมิภาคนี้โดยบันทึกของจีนที่กล่าวถึงฟูนันนี้เป็นบันทึกของทูต ชาวจีน 2 คนคือคังไถ และจูยิงซึ่งทั้ง2ได้เดินทางมายัง “ฟูนัน” ในศตวรรษที่3 และได้จดบันทึกไว้ความว่า https://www.youtube.com/watch?v=DuoZsir0OiA “เมืองฟูนันมีความรุ่งเรืองมาก มีแม่น้ำใหญ่ไหลมาทางตะวันตกผ่ากลางเมือง ชาวอินเดียชื่อโกณฑิยะได้เดินทางโดยเรือมายึดครองดินแดนบริเวณ ปากแม่น้ำโขง และได้ประมุขของชาวพื้นเมืองคือพระนางหลิวเย่...

รัชกาลที่ 4 โปรดให้รื้อปราสาทขอม

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ฉบับของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค) มีเรื่องราวที่ น่าสนใจอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการรื้อปราสาทขอม “นครวัด” ในกัมพูชา เพื่อนำเข้ามาไว้ในสยาม รัชกาลที่ 4 มีพระราชดำริให้  “พระสุพรรณพิศาล ขุนชาติวิชา ออกไปเที่ยวดูที่เมืองหลวงพระนครธมพระนครวัด หลังกลับมากราบทูลว่า มีแต่ปราสาทใหญ่ๆ...

ดื่มสุราถามหาวีรบุรุษ

ว่าด้วยเหตุการณ์ "ดื่มสุราถามหาวีรบุรุษ" ระหว่างโจโฉและเล่าปี่ เป็นตอนที่ทั้งสองคนได้เผชิญหน้าและประลองความคิดและชิงไหวพริบภายใต้คำพูดธรรมดาแต่แฝงความนัย  ในวรรณกรรมสามก๊กเล่าว่า วันหนึ่งโจโฉได้ส่งขุนพลไปพบเล่าปี่ที่บ้านพัก ซึ่งเวลานั้นเล่าปี่ไม่สนใจงานราชการ วันๆเอาแต่ปลูกผัก พรวนดิน โจโฉชักชวนเล่าปี่ให้มาร่วมดื่มสุราที่ในจวนของตน เล่าปี่จำต้องไปตามคำเชิญ หลังจากทั้งสองดื่มสุราแล้วสนทนากันครู่ใหญ่ โจโฉก็ชวนถกเรื่องบ้านเมือง และเอ่ยถามเล่าปี่ว่า "ในแผ่นดินนี้มีใครบ้างที่คู่ควรต่อการเป็นผู้กล้า" เล่าปี่เดาใจโจโฉไม่ออก จึงเอ่ยนามของเหล่าขุนศึกทั่วแผ่นดิน แต่โจโฉก็ปฏิเสธสิ้นทุกคน จนเล่าปี่ต้องเอ่ยว่าทั่วทั้งแผ่นดินคงมีแต่ท่านโจโฉที่นับว่าเป็นผู้กล้าเท่านั้น แต่โจโฉกลับเอ่ยตอบไปว่า...

จักรพรรดิว่านลี่ ต้นเหตุแห่งฉิบหาย..!!

ในปี ค.ศ. 1572 เมื่อพระราชบิดาสวรรคต องค์ชายจูอี้จุนขณะนั้นพระชนม์เพียง 9 พรรษา ครองราชบัลลังก์สืบต่อ พระนามว่า จักรพรรดิว่านลี่ และครองราชย์นานที่สุดในราชวงศ์หมิง ถึง 48 ปี แต่ด้วยยังทรงพระเยาว์ อำนาจทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ไทเฮาเสี่ยวติง ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระองค์ ซึ่งได้ให้มหาอำมาตย์จาง จวีเจิ้งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และถือเป็นพระอาจารย์ของจักรพรรดิว่านลี่...

ปฏิวัติเมจิ ล้มระบอบโชกุน

การปฏิวัติเมจิ หรือที่เรียกกันว่า “การฟื้นฟูเมจิ” (Meiji Restoration) มีหมุดหมายสำคัญอยู่ที่กลุ่มไดเมียวชายขอบ หรือผู้ครองแคว้นนอกวงอำนาจการเมืองร่วมกับซามูไรชั้นล่าง พ่อค้าและราชสำนักเชิดชูจักรพรรดิยึดอำนาจการปกครองจาก รัฐบาลโชกุนตระกูลโตกุกาวะสำเร็จในปี 1868 https://www.youtube.com/watch?v=gz_cKpDFv0w&pp=ygUrY2hlcnJ5bWFuIOC4m-C4j-C4tOC4p-C4seC4leC4tOC5gOC4oeC4iOC4tA%3D%3D เหตุการณ์นี้ส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในญี่ปุน มีการเปลี่ยนรูปรัฐจาก ่ รัฐศักดินาที่มีฐานเศรษฐกิจและการเมืองแบบคุมกำลังคนและที่ดิน ไปสู่รัฐชาติทุนนิยมที่ให้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเอกชนและเสรีภาพ ในการประกอบกิจการ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมและ การเมืองญี่ปุ่นอย่างถอนรากถอนโคนทำให้การปฏิวัติเมจิเป็น...