July 16, 2024

อังกฤษ

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่ 8 สละราชย์เพื่อรัก

เมื่อพระบิดาของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่ 8(เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งวินด์เซอร์) คือพระเจ้าจอร์จที่ 5 สิ้นพระชนม์ลง เจ้าชายเตรียมขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป พระองค์ยอมสละราชบัลลังก์และหน้าที่ปกครองเหล่าไพร่ฟ้า เพราะต้องการครองรักกับหม้ายสาวสามัญชนชาวอเมริกันที่ทรงรักและเชิดชูสุดหัวใจนามว่า วอลลิส วาร์ฟีลด์ ซิมพ์สัน  https://www.youtube.com/watch?v=sUsuvkbC8Dc&pp=ygU-4LmA4LiI4LmJ4Liy4LiK4Liy4Lii4LmA4Lit4LmH4LiU4LmA4Lin4Li04Lij4LmM4LiU4LiX4Li14LmIIDg%3D วาลลิส เป็นชาวอเมริกันที่เคยหย่าขาดจากสามีมาแล้วถึง 2 ครั้ง เมื่อเธอพบกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดในปี 1931 เธอกําลังมีชีวิตแต่งงานที่ดีกับนายหน้าค้าเรือรูปงามชื่อเออร์เนสต์...

โบดิกา ราชินีสยบโรมัน

บูดิก้า ทรงเป็นราชินีแห่งชนเผ่าไอซินี ในปี ค.ศ. 43 ชาวโรมันได้เข้าในมาอังกฤษ ตรงกับยุคของจักรพรรดิคลอดิอุส ชาวอังกฤษจำนวนมากยินดีต้อนรับพวกเขาโดยไม่คิดว่าในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไร ต่อมาในปี ค.ศ.60 กษัตริย์แห่งเผ่าไอซินี นามว่า พราซูทากุส สิ้นพระชนม์ลง อาณาจักรของพระองค์อยู่ในสภาพต้องแบ่งกันระหว่างจักรวรรดิโรมันกับพระธิดาสององค์โดยมีมเหสีหม้ายคือโบดิกาเป็นผู้สำเร็จราชการ แต่ด้วยพระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีผู้สืบทอดที่เป็นชาย โรมันจึงเห็นว่าสัญญาสันติภาพกับกรุงโรมที่พระองค์เคยทำไว้เป็นโมฆะ https://www.youtube.com/watch?v=FQAhK9o4nhg&pp=ygUcY2hlcnJ5bWFuIOC5guC4muC4lOC4tOC4geC4sg%3D%3D การสืบทอดอำนาจภายใต้กฏหมายของโรมันจำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นการมีผู้หญิงปกครองจึงถือว่าชาวไอซีนีเป็นพวกป่าเถื่อน...

สงครามอังกฤษ–ซูลู

สงครามแย่งชิงบัลลังก์เกิดขึ้นระหว่างพระโอรสสองพระองค์ของพระเจ้ามพันเด คือ เคตช์วาโย กับ มบูยาซี เหตุการณ์ถึงขีดสุดเมือ่ปี ค.ศ.1852 ด้วยการสู้รบและการตายของมบูยาซ๊ จากนั้นเคตช์วาโย ก็ค่อยๆ ยึดอำนาจการบริหารจากพระราชบิดา เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ด้วยโรคชราเมื่อ ค.ศ.1872 เคตช์วาโย ก็เสด็จขึ้นครองราชย์ https://www.youtube.com/watch?v=oP7-VGVPMLA&t=11s&pp=ygUz4Liq4LiH4LiE4Lij4Liy4Lih4Lit4Lix4LiH4LiB4Lik4Lip4oCT4LiL4Li54Lil4Li5 สงครามอังกฤษ-ซูลู เมื่อ ค.ศ. 1879มีชนวนเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ...

กินหวุ่นมินจี ราชฑูตผู้ล้มเหลว

กินหวุ่นมินจี ราชทูตพม่าที่เดินทางไปยุโรป และเป็นพระสหายของพระเจ้ามินดุง ดำรงตำแหน่งเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในราชสำนัก เป็นผู้กำหนดนโยบายต่างประเทศ และเป็นผู้สนับสนุนกษัตริย์ถึง 2 พระองค์ ให้มีอำนาจปกครองประเทศ  พระเจ้ามินดงในระหว่างที่ทรงครองราชย์อยู่นั้นทรงตระหนักถึงความจำเป็นในการเปิดประเทศ และเจริญสัมพันธไมตรีกับทางยุโรป จึงทรงจัดส่งคณะราชทูตออกไปฝรั่งเศส อังกฤษ และอิตาลี ถึง 2 คณะด้วยกันคือ ในปีค.ศ. 1856 และ...

พระเจ้าจักกายแมง ผู้ประกาศสงครามกับอังกฤษ

พระเจ้าจักกายแมง เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์โก้นบอง มีนโยบายขยายอำนาจเข้าไปในแคว้นอัสสัมและมณีปุระ ทำให้มีปัญหากับอังกฤษ และนำไปสู่การเกิดสงครามอังกฤษ–พม่าครั้งที่หนึ่ง เมื่อพระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคตเมื่อ ค.ศ.1819 พระเจ้าจักกายแมงจึงขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อ พระองค์มีอัธยาศัยอ่อนโยนและมีความอ่อนแอด้วย ทำให้พระมเหสีคือพระนางแมนุ สามารถกุมอำนาจอยู่เบื้องหลังราชบัลลังก์ https://www.youtube.com/watch?v=1L9qrSdAbh0&pp=ygUb4LiI4Lix4LiB4LiB4Liy4Lii4LmB4Lih4LiH พระองค์มีนโยบายแผ่อำนาจเข้าไปในแคว้นอัสสัมและมณีปุระ โดยยกทัพเข้าไปในมณีปุระเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1819 เพราะไม่มาเข้าเฝ้าพระองค์ในงานพระบรมราชาภิเษก เจ้าผู้ครองแคว้นมณีปุระจึงหนีเข้าไปในแคว้นกระแซและขับไล่เจ้าผู้ครองแคว้นออกไป เจ้าผู้ครองแคว้นกระแซจึงหนีเข้าไปในแคว้นชยันตียา...

อังกฤษบุกเบิกอเมริกา

คนอังกฤษกลุ่มที่สามที่ต้องการมาอเมริกาต่อจากสเปนและโปรตุเกส นักสำรวจชาวอังกฤษ เช่น จอห์น คาบอต ออกเดินทางไปยังทวีปอเมริกาเหนือในยุคแรกในปลายศตวรรษที่ 15 อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการตั้งอาณานิคมของอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญเริ่มขึ้นในต้นศตวรรษที่ 17 อาณานิคมอังกฤษแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จคือเจมส์ทาวน์ https://www.youtube.com/watch?v=V-4UmoNsqGY กระทั่งมาถึงสมัยของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษ-สเปนเริ่มจืดจางจนนำไปสู่สงครามอามาดาในปี 1588 กองเรือสเปนเป็นกองเรือที่รวมตัวกันโดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 แห่งสเปนในปี...