June 24, 2024

สรุป

สรุปสงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1 หรือที่รู้จักกันในชื่อมหาสงคราม เกิดขึ้นระหว่างปี 1914 ถึง 1918 เกิดจากการลอบสังหารอาร์คดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดินันด์แห่งออสเตรีย-ฮังการีในปี 1914 เครือข่ายพันธมิตรที่ซับซ้อนได้นำมหาอำนาจใหญ่เข้าสู่ความขัดแย้งระดับโลก สงครามครั้งนี้ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตร รวมทั้งฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และรัสเซีย ต้องเผชิญกับฝ่ายมหาอำนาจกลาง โดยเฉพาะเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมัน https://www.youtube.com/watch?v=7XaAtW3PppQ&pp=ygUgY2hlcnJ5bWFuIOC4quC4o-C4uOC4m-C5guC4peC4gTE%3D...