July 16, 2024

ประวัติศาสตร์ไทย

พระเจ้าเสือ กษัตริย์สุดโหดแห่งอยุธยา

พระเจ้าเสือ หรือ หลวงสรศักดิ์ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยารัชกาลที่ 29 ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2246 ถึง พ.ศ. 2251 หลวงสรศักดิ์ เป็นราชบุตรสมเด็จพระนารายณ์ที่เกิดกับสนม เจ้านายฝ่ายเหนือ ด้วยความเชื่อบางประการพระองค์พระราชทานราชบุตรผู้นั้นให้เป็นบุตรของพระเพทราชา พระเพทราชาดูแลรักใคร่ดุจบุตรของตน และหลวงสรศักดิ์ก็จงรักภักดีต่อพระเพทราชาดุจบิดาแท้ๆ ไม่แพ้กัน ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ พระเจ้าเสือได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กรับราชการ...

สมเด็จพระนเรศวร ยิงพระแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง

เมื่อสมเด็จพระนเรศวรประกาศอิสรภาพ จากนั้นพระองค์ได้ตรัสถามชาวเมืองแครงว่าจะเข้าข้างฝ่ายใด พวกมอญทั้งปวงต่างเข้ากับฝ่ายอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรจึงให้จับเจ้าเมืองกรมการพม่าแล้วเอาเมืองแครงเป็นที่ตั้งประชุมทัพ เมื่อจัดกองทัพเสร็จก็ทรงยกทัพจากเมืองแครงไปยังเมืองหงสาวดี ฝ่ายพระมหาอุปราชาที่อยู่รักษาเมืองหงสาวดี เมื่อทราบว่าพระยาเกียรติพระยารามไปเข้ากับสมเด็จพระนเรศวร จึงได้แต่รักษาพระนครมั่นอยู่ สมเด็จพระนเรศวรเสด็จยกทัพข้ามแม่น้ำสะโตงไปใกล้ถึงเมืองหงสาวดี ได้ทราบความว่า พระเจ้านันทบุเรงมีชัยชนะได้เมืองอังวะแล้ว กำลังจะยกทัพกลับคืนพระนคร พระองค์เห็นว่าสถานการณ์ครั้งนี้ไม่สมคะเน เห็นว่าจะตีเอาเมืองหงสาวดีในครั้งนี้ยังไม่ได้ จึงให้กองทัพแยกย้ายกันเที่ยวบอกพวกชาวบ้านอยุธยาที่พม่ากวาดต้อนไปแต่ก่อนให้อพยพกลับบ้านเมือง ได้ผู้คนมาประมาณหมื่นเศษให้ยกล่วงหน้าไปก่อน พระองค์ทรงคุมกองทัพยกตามมาข้างหลัง ฝ่ายพระมหาอุปราชาทราบข่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรกวาดต้อนชาวบ้านอยุธยากลับไป จึงได้ให้สุรกรรมาเป็นกองหน้า...

ยามาดะ นางามาซะ

“ยามาดะ นางามาซะ ซามูไรแห่งอยุธยา” ยามาดะ นางามาซะ เป็นซามูไรชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้นเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับราชการในกรมอาสาญี่ปุ่น และเจริญก้าวหน้าในเวลาต่อมาเป็นเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น และมีบรรดาศักดิ์เป็น ออกญาเสนาภิมุข ยามาดะ เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม  หลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต คือเกิดปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติ ยามาดะ มีความเชื่อว่า สมเด็จพระเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรม...

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ขณะมีพระชนมายุ 30 พรรษาในปีค.ศ. 1629 พระองค์ก็เติบโตมาในฐานะของข้าราชการไม่ได้เติบโตมาแบบเจ้านายหรือเชื้อราชวงศ์ทำให้กล่าวได้ว่า อำนาจของพระองค์นั้นเป็นอำนาจของขุนนาง โดยความสำเร็จในการเมืองของพระองค์นั้นถือเป็นกรณี ตัวอย่างและกรณีแรกที่ปรากฏเรื่องของขุนนางเข้ามายึดอำนาจกระทั่งสถาปนาตัวเองจนได้เป็นพระมหากษัตริย์  ที่น่าสนใจคือ ช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาที่บรรดาชาว ต่างชาติสามารถเข้ามามีบทบาทและอำานาจในราชสำานักมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่กองทหารของพระเจ้าแผ่นดินที่จะออกไปปราบกบฏหลายครั้ง ก็จะมีกองทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นกำลังสำคัญ และบุคคลอย่าง ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ...