July 16, 2024

แม่ทัพ

จ้าวคว่อ นักรบบนกระดาษ(สงครามฉางผิง)

สงครามใหญ่ระหว่างแคว้นฉินและแคว้นจ้าว เกิดขึ้นในปี 260 ก่อนคริสตกาล เริ่มจากแคว้นฉินส่งแม่ทัพใหญ่ ไป๋ฉี ไปโจมตีแคว้นหานและสามารถยึดเมืองหลวงได้เป็นผลสำเร็จเหลือเมืองซ่างตั่งของแคว้นหาน แต่แม่ทัพผู้รักษาเมื่องซ่างตั่งไม่ยอมจำนนต่อแคว้นฉินจึงไปเจรจายกเมืองนี้ให้กับแคว้นจ้าว เสี้ยวเฉิงอ๋องแห่งแคว้นจ้าว จึงส่งแม่ทัพเหลียนพอนำทหารสองแสนไปช่วยเหลือแต่พอไปถึงทัพฉินได้ยึดซ่างตั่งไปแล้ว เหลียนพอทราบว่า หวังเหอ คิดจะบุกโจมตีฉางผิงต่อจึงให้ทหารเตรียมก่อกำแพงค่ายและขุดคูน้ำโดยรอบเพื่อรับศึกระยะยาว หวังเหอท้ารบหลายครั้งแต่เหลียนพอไม่ยอมออกรบ หวังเหอจนปัญญาจึงกลับไปรายงานว่า เหลียนพอเป็นแม่ทัพอาวุโสชำนาญการศึก คงไม่ยอมออกรบง่ายๆหากปล่อยไว้แบบนี้เสบียงคงจะไม่พอ จะทำอย่างไรดี https://youtu.be/hNkUJbnAMAk?si=Ye6C3mH03UYIFXhF ฟ่านจวีออกอุบายว่า...