June 24, 2024

สงครามโลกครั้งที่ 1

ไกเซอร์วิลเฮล์มที่ 2 จักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งเยอรมัน

จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งเยอรมนี และเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งปรัสเซีย จักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 1(ปู่) เสด็จสวรรคต จักรพรรดิเฟรเดอริคที่ 3 พระราชบิดาขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงพระประชวร เพียงไม่กี่เดือนหลังครองราชย์ก็สวรรคต และจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 ก็ขึ้นครองราชย์ สืบต่อจากพระราชบิดาในวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ.1888...

สรุปสงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 1 หรือที่รู้จักกันในชื่อมหาสงคราม เกิดขึ้นระหว่างปี 1914 ถึง 1918 เกิดจากการลอบสังหารอาร์คดยุคฟรานซ์ เฟอร์ดินันด์แห่งออสเตรีย-ฮังการีในปี 1914 เครือข่ายพันธมิตรที่ซับซ้อนได้นำมหาอำนาจใหญ่เข้าสู่ความขัดแย้งระดับโลก สงครามครั้งนี้ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตร รวมทั้งฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และรัสเซีย ต้องเผชิญกับฝ่ายมหาอำนาจกลาง โดยเฉพาะเยอรมนี ออสเตรีย-ฮังการี และจักรวรรดิออตโตมัน https://www.youtube.com/watch?v=7XaAtW3PppQ&pp=ygUgY2hlcnJ5bWFuIOC4quC4o-C4uOC4m-C5guC4peC4gTE%3D...