June 24, 2024

สงครามกลางเมือง

การเสียกรุง ครั้งแรกของโรม

กรุงโรมแตก ในปี ค.ศ. 410 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 410 โดยกรุงโรมถูกโจมตีโดยชาววิสิกอธที่นำโดยอาลาริคที่ 1 เป็นผู้นำทัพ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่รบชนะที่วาเลนส์ ในปี ค.ศ.378 หลังจากที่จักรพรรดิโฮโนริอัสย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังราเวนนาในปี ค.ศ. 402 เมื่อวิสิกอธเริ่มเข้ามารุกรานอิตาลี แม้ว่าตอนนั้นโรมันตะวันตกจะย้ายเมืองหลวงไปที่ราเวนนา...

ปฏิวัติเมจิ ล้มระบอบโชกุน

การปฏิวัติเมจิ หรือที่เรียกกันว่า “การฟื้นฟูเมจิ” (Meiji Restoration) มีหมุดหมายสำคัญอยู่ที่กลุ่มไดเมียวชายขอบ หรือผู้ครองแคว้นนอกวงอำนาจการเมืองร่วมกับซามูไรชั้นล่าง พ่อค้าและราชสำนักเชิดชูจักรพรรดิยึดอำนาจการปกครองจาก รัฐบาลโชกุนตระกูลโตกุกาวะสำเร็จในปี 1868 https://www.youtube.com/watch?v=gz_cKpDFv0w&pp=ygUrY2hlcnJ5bWFuIOC4m-C4j-C4tOC4p-C4seC4leC4tOC5gOC4oeC4iOC4tA%3D%3D เหตุการณ์นี้ส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในญี่ปุน มีการเปลี่ยนรูปรัฐจาก ่ รัฐศักดินาที่มีฐานเศรษฐกิจและการเมืองแบบคุมกำลังคนและที่ดิน ไปสู่รัฐชาติทุนนิยมที่ให้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเอกชนและเสรีภาพ ในการประกอบกิจการ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมและ การเมืองญี่ปุ่นอย่างถอนรากถอนโคนทำให้การปฏิวัติเมจิเป็น...

โจรโพกผ้าเหลือง กบฏชาวนา

ปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันตก ขันทีก่อความวุ่นวายและพระญาติทางสายมารดาและมเหสีต่างรวบอำนาจไว้ในมือ ขณะที่ประเทศต้องประสบภัยธรรมชาติต่อเนื่อง ตั้งแต่อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยจากแมลง ที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายปี ทำให้ชาวนาต้องเผชิญความยากจนข้นแค้น และการกดขี่ของขุนนางทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงทั้งหลาย https://www.youtube.com/watch?v=VLglTbZ9OCQ&pp=ygU34LmC4LiI4Lij4LmC4Lie4LiB4Lic4LmJ4Liy4LmA4Lir4Lil4Li34Lit4LiHIGNoZXJyeW1hbg%3D%3D ความอดอยากของชาวนา บวกกับปราศจากที่ทํากิน ต้องอพยพหนีความอดอยากออกร่อนเร่ ในที่สุดการลุกฮือของชาวนาก็มาถึงขั้นสูงสุด เกิดการรวมตัวผู้คนหลายแสนในรัชสมัยพระเจ้าเลนเต้ ค.ศ. 184 ที่เรียกกันว่า “โจรโพกผ้าเหลือง”  โจรโพกผ้าเหลือง...

พระเจ้าตาก กลศึกทุบหม้อข้าว

พระเจ้าตากนำกองกำลังชาวสยามและชาวจีน ฝ่าวงล้อมพม่าจากกรุงศรีอยุธยาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2310 ประมาณสามเดือนก่อนเสียกรุงฯ ไปตั้งหลักที่หัวเมืองชายทะเลตะวันออก ในขณะเดียวกันนั้นเกิดสงครามจีน-พม่า อันมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งระหว่างพม่าและจีนราชวงศ์ชิงเกี่ยวกับอิทธิพลในหัวเมืองไทใหญ่  ส่งทัพจีนเข้าโจมตีพม่าโดยตรงในปลายปี พ.ศ. 2309 เป็นเหตุให้พระเจ้ามังระมีราชโองการมายังแม่ทัพที่อยุธยาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2310เร่งรัดให้มังมหานรธาและเนเมียวสีหบดีหักตีกรุงศรีอยุธยาให้ได้โดยเร็ว https://www.youtube.com/watch?v=pUe45ynwpJ0&pp=ygVP4Lie4Lij4Liw4LmA4LiI4LmJ4Liy4LiV4Liy4LiBIOC4geC4peC4qOC4tuC4geC4l-C4uOC4muC4q-C4oeC5ieC4reC4guC5ieC4suC4pw%3D%3D เพื่อผันกำลังไปสู้รบกับจีน มังมหานรธาจึงให้สร้างป้อมล้อมกรุงจำนวน 27 ป้อมในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม พ.ศ....

เจี่ยนานเฟิง จักรพรรดินีโหดสุดแสบ

พระนางเจี่ยนานเฟิง เป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์จีนในฐานะหญิงผู้ทรงอำนาจและมีความโหดเหี้ยม พระนางเป็นพระมเหสีของจักรพรรดิจิ้นฮุ่ยเป็นจักรพรรดิที่พิการทางพัฒนาการ แห่งราชวงศ์จิ้น ซึ่งปกครองในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 พระนางเจี่ยนานเฟิงไม่ได้เป็นเพียงพระมเหสีที่มีอำนาจในการปกครอง แต่ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการใช้อำนาจอย่างโหดเหี้ยมและไม่มีความปรานีต่อผู้ที่ต่อต้านพระนาง พระนางมีวิธีการที่โหดเหี้ยมในการควบคุมและกำจัดศัตรูทางการเมือง การลอบสังหารและการวางแผนที่ซับซ้อนเป็นเครื่องมือที่พระนางใช้ในการรักษาอำนาจ เมื่อองค์ชายยู พระอนุชาของจักรพรรดิจิ้นฮุ่ย และเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในราชบัลลังก์ พระนางเจี่ยนานเฟิง เห็นว่าองค์ชายยูเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของเธอ จึงวางแผนลอบสังหารองค์ชายยูอย่างโหดเหี้ยมเพื่อกำจัดคู่แข่ง พระนางเจี่ยนานเฟิงใช้จักรพรรดิจิ้นฮุ่ยที่อ่อนแอเป็นเครื่องมือในการปกครอง โดยการควบคุมทุกการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครสามารถท้าทายอำนาจของเธอได้ พระนางไม่ลังเลที่จะสั่งประหารชีวิตข้าราชบริพารหรือแม้แต่สมาชิกในราชวงศ์ที่เธอเห็นว่าเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของเธอ...

ยุทธการที่วอเตอร์ลู จุดจบจักรพรรดินโปเลียน

ในปี ค.ศ.1815 นโปเลียนได้หนีออกจากเกาะเอลบากลับสู่ฝรั่งเศส ทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ที่ครองราชย์อยู่ขณะนั้น หนีออกนอกฝรั่งเศส และนโปเลียนได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายก็ได้กลับมาเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสอีกครั้ง การกลับมาเป็นจักรพรรดิของนโปเลียนเป็นที่น่ากังวลของฝ่ายพันธมิตรมาก ฝ่ายพันธมิตรจึงมีการร่วมมือกันทางทหารเพื่อต่อต้านอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้ง ฝ่ายอังกฤษนำโดย ดยุกแห่งเวลลิงตัน และปรัสเซียนำโดยฟอน บลึชเชอร์ กองทัพฝรั่งเศสได้เคลื่อนทัพเข้าสู่เบลเยียม วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1815...

ฟอลคอน ขุนนางคนสนิทพระนารายณ์

ออกญาวิไชเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นขุนนางต่างชาติสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อนที่เขาจะเดินทางมาอยุธยา เขาเคยทำงานกับบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ กระทั่งค.ศ.1675 จึงเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา และมีโอกาสทำงานกับเจ้าพระยาโกษาธิบดี โดยทำหน้าที่ช่วยติดต่อด้านการค้าขาย  ต่อมาใน ค.ศ. 1681 ฟอลคอนจึงได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีให้รับราชการในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์ จากจุดนั้นเองที่ทำให้เขาไต่เต้าขึ้นสู่อำนาจอย่างรวดเร็ว การก้าวขึ้นสู่อำนาจของฟอลคอนนั้น แม้จะเป็นไปตามพระราโชบายทางการเมืองของสมเด็จพระนารายณ์ แต่ก็สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแก่คนจำนวนมาก ด้วยสมเด็จพระเพทราชา...

โบดิกา ราชินีสยบโรมัน

บูดิก้า ทรงเป็นราชินีแห่งชนเผ่าไอซินี ในปี ค.ศ. 43 ชาวโรมันได้เข้าในมาอังกฤษ ตรงกับยุคของจักรพรรดิคลอดิอุส ชาวอังกฤษจำนวนมากยินดีต้อนรับพวกเขาโดยไม่คิดว่าในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไร ต่อมาในปี ค.ศ.60 กษัตริย์แห่งเผ่าไอซินี นามว่า พราซูทากุส สิ้นพระชนม์ลง อาณาจักรของพระองค์อยู่ในสภาพต้องแบ่งกันระหว่างจักรวรรดิโรมันกับพระธิดาสององค์โดยมีมเหสีหม้ายคือโบดิกาเป็นผู้สำเร็จราชการ แต่ด้วยพระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีผู้สืบทอดที่เป็นชาย โรมันจึงเห็นว่าสัญญาสันติภาพกับกรุงโรมที่พระองค์เคยทำไว้เป็นโมฆะ https://www.youtube.com/watch?v=FQAhK9o4nhg&pp=ygUcY2hlcnJ5bWFuIOC5guC4muC4lOC4tOC4geC4sg%3D%3D การสืบทอดอำนาจภายใต้กฏหมายของโรมันจำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นการมีผู้หญิงปกครองจึงถือว่าชาวไอซีนีเป็นพวกป่าเถื่อน...

พระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 นักโทษแห่งวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 เป็นประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกระหว่างปี 1846 ถึง 1878 พระองค์มีชื่อเสียงในคาบสมุทรอิตาลี และได้รับการกล่าวขวัญว่าทรงเป็นนักปฏิรูปที่คำนึงถึงอิสรภาพ และความก้าวหน้า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีท่าทีที่จะให้การสนับสนุนพวกชาตินิยมอิตาลี  https://www.youtube.com/watch?v=_OFdNexnvOA&pp=ygVy4Lie4Lij4Liw4Liq4Lix4LiZ4LiV4Liw4Lib4Liy4Lib4Liy4LmE4Lie4Lit4Lix4Liq4LiX4Li14LmIIDkg4LiZ4Lix4LiB4LmC4LiX4Lip4LmB4Lir4LmI4LiH4Lin4Liy4LiV4Li04LiB4Lix4LiZ อย่างไรก็ดีระหว่างการปฏิวัติปีค.ศ. 1848 หลังจากทรงปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับออสเตรียซึ่งครอบครองดินแดนบางส่วนของคาบสมุทรอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9ก็ทรงถูกประนามว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติของตน และชื่อเสียงของพระองค์ที่มีอยู่ในพวกชาตินิยมอิตาลีก็จางหายไปอย่างสิ้นเชิง  ในสมัยของพระองค์ วาติกันยังสูญเสียอำนาจเหนือดินแดนของรัฐสันตะปาปาให้แก่ประเทศอิตาลีอย่างถาวรในปี 1870...

จักรพรรดินีโจเซฟิน พระมเหสีของนโปเลียนที่ 1

จักรพรรดินีโจเซฟิน เป็นจักรพรรดินีแห่งชาวฝรั่งเศสพระองค์แรก ซึ่งเป็นมเหสีในจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1804 จนกระทั่งการอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์เป็นโมฆะ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1810 ในฐานะพระมเหสีของนโปเลียน พระนางยังเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 26...