June 24, 2024

ผู้นำ

ยุทธการที่วอเตอร์ลู จุดจบจักรพรรดินโปเลียน

ในปี ค.ศ.1815 นโปเลียนได้หนีออกจากเกาะเอลบากลับสู่ฝรั่งเศส ทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ที่ครองราชย์อยู่ขณะนั้น หนีออกนอกฝรั่งเศส และนโปเลียนได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายก็ได้กลับมาเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสอีกครั้ง การกลับมาเป็นจักรพรรดิของนโปเลียนเป็นที่น่ากังวลของฝ่ายพันธมิตรมาก ฝ่ายพันธมิตรจึงมีการร่วมมือกันทางทหารเพื่อต่อต้านอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้ง ฝ่ายอังกฤษนำโดย ดยุกแห่งเวลลิงตัน และปรัสเซียนำโดยฟอน บลึชเชอร์ กองทัพฝรั่งเศสได้เคลื่อนทัพเข้าสู่เบลเยียม วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1815...

โบดิกา ราชินีสยบโรมัน

บูดิก้า ทรงเป็นราชินีแห่งชนเผ่าไอซินี ในปี ค.ศ. 43 ชาวโรมันได้เข้าในมาอังกฤษ ตรงกับยุคของจักรพรรดิคลอดิอุส ชาวอังกฤษจำนวนมากยินดีต้อนรับพวกเขาโดยไม่คิดว่าในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไร ต่อมาในปี ค.ศ.60 กษัตริย์แห่งเผ่าไอซินี นามว่า พราซูทากุส สิ้นพระชนม์ลง อาณาจักรของพระองค์อยู่ในสภาพต้องแบ่งกันระหว่างจักรวรรดิโรมันกับพระธิดาสององค์โดยมีมเหสีหม้ายคือโบดิกาเป็นผู้สำเร็จราชการ แต่ด้วยพระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีผู้สืบทอดที่เป็นชาย โรมันจึงเห็นว่าสัญญาสันติภาพกับกรุงโรมที่พระองค์เคยทำไว้เป็นโมฆะ https://www.youtube.com/watch?v=FQAhK9o4nhg&pp=ygUcY2hlcnJ5bWFuIOC5guC4muC4lOC4tOC4geC4sg%3D%3D การสืบทอดอำนาจภายใต้กฏหมายของโรมันจำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นการมีผู้หญิงปกครองจึงถือว่าชาวไอซีนีเป็นพวกป่าเถื่อน...

บารัค โอบามา

ผู้นำผิวสีคนแรกแห่งสหรัฐอเมริกา เรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของโอบามา ว่าเริ่มจากเป็นลูกของพ่อ คนผิวดำชาวเคนยา กับ แม่ ที่เป็นชาวอเมริกัน ผิวขาว จากนั้นพ่อและแม่ของโอบามาแยกทางกัน เขาได้ไปอยู่ที่อินโดนีเซียกับพ่อเลี้ยง แต่เพราะสีผิวที่แตกต่างทำให้โอบามาเขากับเด็กที่นั่นได้ไม่ดีนัก ต่อมาโอบามากลับมาอยู่ที่ฮาวายกับ ตา ยาย เช่นเดิม https://www.youtube.com/watch?v=Kv7616Nzb2U แต่เมื่อเข้าเรียนก็ถูกเด็กผิวขาวแบ่งแยกอีก โอบามารู้สึกกดดันกับการเหยียดสีผิว นี่เองคือแรงผลักดันให้เขาทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะคนผิวดำและผู้ยากไร้...