June 24, 2024

นโปเลียน

ยุทธการที่วอเตอร์ลู จุดจบจักรพรรดินโปเลียน

ในปี ค.ศ.1815 นโปเลียนได้หนีออกจากเกาะเอลบากลับสู่ฝรั่งเศส ทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ที่ครองราชย์อยู่ขณะนั้น หนีออกนอกฝรั่งเศส และนโปเลียนได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายก็ได้กลับมาเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสอีกครั้ง การกลับมาเป็นจักรพรรดิของนโปเลียนเป็นที่น่ากังวลของฝ่ายพันธมิตรมาก ฝ่ายพันธมิตรจึงมีการร่วมมือกันทางทหารเพื่อต่อต้านอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้ง ฝ่ายอังกฤษนำโดย ดยุกแห่งเวลลิงตัน และปรัสเซียนำโดยฟอน บลึชเชอร์ กองทัพฝรั่งเศสได้เคลื่อนทัพเข้าสู่เบลเยียม วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1815...

จักรพรรดินีโจเซฟิน พระมเหสีของนโปเลียนที่ 1

จักรพรรดินีโจเซฟิน เป็นจักรพรรดินีแห่งชาวฝรั่งเศสพระองค์แรก ซึ่งเป็นมเหสีในจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 1804 จนกระทั่งการอภิเษกสมรสของทั้งสองพระองค์เป็นโมฆะ เมื่อวันที่ 10 มกราคม ค.ศ. 1810 ในฐานะพระมเหสีของนโปเลียน พระนางยังเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งอิตาลี ตั้งแต่วันที่ 26...