June 24, 2024

ญี่ปุ่น

ปฏิวัติเมจิ ล้มระบอบโชกุน

การปฏิวัติเมจิ หรือที่เรียกกันว่า “การฟื้นฟูเมจิ” (Meiji Restoration) มีหมุดหมายสำคัญอยู่ที่กลุ่มไดเมียวชายขอบ หรือผู้ครองแคว้นนอกวงอำนาจการเมืองร่วมกับซามูไรชั้นล่าง พ่อค้าและราชสำนักเชิดชูจักรพรรดิยึดอำนาจการปกครองจาก รัฐบาลโชกุนตระกูลโตกุกาวะสำเร็จในปี 1868 https://www.youtube.com/watch?v=gz_cKpDFv0w&pp=ygUrY2hlcnJ5bWFuIOC4m-C4j-C4tOC4p-C4seC4leC4tOC5gOC4oeC4iOC4tA%3D%3D เหตุการณ์นี้ส่งผล ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในญี่ปุน มีการเปลี่ยนรูปรัฐจาก ่ รัฐศักดินาที่มีฐานเศรษฐกิจและการเมืองแบบคุมกำลังคนและที่ดิน ไปสู่รัฐชาติทุนนิยมที่ให้กรรมสิทธิ์ทรัพย์สินเอกชนและเสรีภาพ ในการประกอบกิจการ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงสังคมและ การเมืองญี่ปุ่นอย่างถอนรากถอนโคนทำให้การปฏิวัติเมจิเป็น...

ซามูไร วิถีชูโดแบบชายรักชาย

บันทึกของชายรักชายในญี่ปุ่นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ วิถีชูโดหรือ‘วิถีดอกไม้แห่งจิตวิญญาณของซามูไร’ เป็นการแสดงความรักที่เชื่อว่าเป็นความรักอันบริสุทธิ์ ที่จะทำให้ชายหนุ่มและซามูไรรุ่นน้องได้เติบโตเป็นชายและซามูไรได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งกายใจและจิตวิญญาณ  วิถีของชูโด คือการที่ซามูไรผู้มากประสบกาณ์  ตกลงใจที่จะรักและเอ็นดูซามูไรวัยรุ่นเพิ่งเริ่มเติบโต และเมื่อได้เลือกแล้ว สายสัมพันธ์นั้นจะไม่มีวันสะบั้นลงเด็ดขาด เหตุผลที่มีสายสัมพันธ์แบบนี้ เกิดจากความเชื่อที่ว่า หากยิ่งผูกพันธ์กันลึกซึ้งมากเพียงใดก็จะยิ่งก่อให้เกิดพลังที่ฮึกเหิมและใจสู้ที่จะปกป้องกันและกัน และเยียวยาดูแลกันและกันในยามที่ต้องลำบากหรือโศกเศร้า วิถีชูโดถูกใช้เป็นขวัญกำลังใจและพลังในการสู้รบตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1200 – 1867 มาจนถึงยุคสมัยเอโดะ...

พระจักรพรรดินีจิงงู ทรงรบเยี่ยงบุรุษ

พระจักรพรรดินีจิงงู เป็นจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น นักประวัติศาสตร์ได้ให้พระองค์ถือเป็น "จักรพรรดิในตำนาน" ภายหลังการสวรรคตของพระสวามีในปี ค.ศ. 200 จักรพรรดินีจิงงู ขึ้นปกครองในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในช่วงเวลานั้นพระนางยังทรงพระครรภ์อยู่ด้วย บันทึกโบราณโคจิกิ บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าหลังจากพยายามแก้แค้นผู้คนที่สังหารสามีของพระนาง พระนางมีความสนใจคาบสมุทรเกาหลีเพื่อต้องการขยายจักรวรรดิในสมัยเมจิได้ พระจักรพรรดินีจิงงูทรงเครื่องทรงอย่างบุรุษ ซึ่งขณะนั้นซิลลาไม่ทันตั้งตัวจึงยอมแพ้อย่างรวดเร็ว และยอมส่งบรรณาการให้กับญี่ปุ่นทุกปี จากนั้นแพคเจและโคกูรยอก็มาขออ่อนน้อมด้วย หลังจากได้ใช้เวลาถึง 3 ปีในการพิชิตคาบสมุทรเกาหลีพระจักรพรรดินีจิงงูกลับมายังญี่ปุ่นด้วยชัยชนะ...

อเมริกาบังคับญี่ปุ่น เปิดประเทศ

หลังจากญี่ปุ่นได้สิ้นสุดยุคสงครามกลางเมืองในยุคเซ็งโงกุ โทกูงาวะ อิเอยาซุ ได้ขึ้นมามีอำนาจและตั้งรัฐบาลเอโดะที่ปกครองโดยระบอบโชกุน มีอภิสิทธิ์ให้ตระกูลโทกูงาวะผลัดขึ้นเป็นโชกุนต่อเนื่องกันหลายชั่วอายุคน โดยที่จักรพรรดิญี่ปุ่นทรงไม่มีพระราชอำนาจทางการเมือง รัฐบาลโชกุนโทกูงาวะได้ให้ประเทศญี่ปุ่นดำเนินนโยบายปิดประเทศ เป็นระยะเวลาเกือบ 200 ปีภายใต้ระบอบการปกครองของเหล่าโชกุน แห่งยุคเอะโดะ  https://www.youtube.com/watch?v=R6ve6uRsL5M&pp=ygVk4Lit4LmA4Lih4Lij4Li04LiB4Liy4Lia4Lix4LiH4LiE4Lix4Lia4LiN4Li14LmI4Lib4Li44LmI4LiZIOC5gOC4m-C4tOC4lOC4m-C4o-C4sOC5gOC4l-C4qGNoZXJyeW1hbg%3D%3D จนอำนาจรัฐบาลโชกุนมาถึงจุดสิ้นสุดเมื่อญี่ปุ่นโดนเรือรบอเมริกานำโดยพลเรือแมทธิว ซี. เพอร์รี ยกกองเรือมาปิดปากอ่าวบังคับให้ทำสนธิสัญญายอมเปิดประเทศ รัฐบาลโชกุนของญี่ปุ่นถูกบังคับให้เปิดประเทศเพื่อการค้าโดยการทำสนธิสัญญาคานางาวะ ในปี ค.ศ. 1854...

มองโกลรบซามูไร ทำไมแพ้..??

จักรวรรดิมองโกลขณะนั้นปกครองดินแดนมากกว่าครึ่งของทวีปเอเชีย และบางส่วนของทวีปยุโรป เป็นชาติมหาอำนาจที่เป็นที่หวั่นเกรงของทุกอาณาจักร เหตุการณ์ที่กองทัพของจักรวรรดิมองโกล เข้ารุกรานญี่ปุ่นสองครั้ง ในปีค.ศ. 1274 และ 1281 การรุกรานทั้งสองครั้งประสบความล้มเหลวอย่างยับเยินอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง  ในปี ค.ศ. 1266 กุบไลข่านส่งคณะทูตไปยังญี่ปุ่นหลายครั้งแต่ผู้สำเร็จราชการโทกิมูเนะตัดสินใจไม่ให้คำตอบใดๆแก่ทูตมองโกลขณะเดียวกันก็สั่งการขุนนางและกลุ่มซามูไรในเกาะคิวชู ซึ่งอยู่ใกล้กับโครยอมากที่สุดให้เตรียมรับมือจากภัยสงครามที่อาจมาถึง  https://www.youtube.com/watch?v=L7ZEaD6XT8c&pp=ygUt4Lij4Lia4LiL4Liy4Lih4Li54LmE4Lij4LiX4Liz4LmE4Lih4LmB4Lie4LmJ กุบไลข่านทรงปรารถนาอย่างมากที่จะทำสงครามต่อญี่ปุ่นในช่วงต้นปี ค.ศ. 1268 หลังจากได้ได้รับการปฏิเสธมาแล้วถึงสองครั้ง...

ไทระ คิโยโมริ พญามารแห่งตระกูลไทระ

ช่วงที่มีอำนาจสูงสุดของตระกูลไทระคือช่วงของ ไทระ โนะ คิโยโมริ กลายเป็นหัวหน้าตระกูลและเข้ายึดอำนาจในการเมืองญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 12 คิโยโมริรับราชการเป็นทหารองค์รักษ์อยู่ในพระราชวัง ใน ค.ศ. 1146 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองแคว้นอะกิ จนกระทั่งในค.ศ. 1153 ทาดาโมริผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตลง คิโยโมริจึงขึ้นเป็นโทเรียว หรือประมุขตระกูลไทระต่อมา จักรพรรดิโทะบะ ทรงสละราชสมบัติแต่ยังทรงอำนาจการปกครองอยู่และทรงอำนาจสูงสุด อดีตจักรพรรดิโทะบะจึงทรงบังคับให้องค์จักรพรรดิซึ่งในขณะนั้นคือ จักรพรรดิซุโตะกุ...

ดาเตะ มาซามูเนะ มังกรตาเดียว

ดาเตะ มาซามูเนะ  เป็นผู้ก่อตั้งแคว้นเซ็นได เป็นลูกชายคนโตของไดเมียวเจ้าครองปราสาทโยเนซาวะในแคว้นมุตสึ เมื่อยังเด็ก ดาเตะ มาซามูเนะ ป่วยเป็นโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษ ทำให้สูญเสียลูกนัยตาข้างขวา เหตุการณ์นี้ทำให้นางโยชิฮิเมะ มารดาของมาซามูเนะ มีความเห็นว่ามาซามูเนะไม่สมควรที่จะสืบทอดตำแหน่งไดเมียวโยเนซาวะ เนื่องจากเป็นผู้มีลูกตาข้างเดียว และให้การสนับสนุนแก่ดาเตะ มาซามิจิ ซึ่งเป็นน้องชายให้เป็นไดเมียวคนต่อไป ต่อมาในปี 1581 เมื่อ ดาเตะ...

ซาดาโกะ ซาซากิ

ซาดาโกะ ซาซากิ เป็นเด็กหญิงชาวญี่ปุ่นที่แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นหนึ่งในผลสืบเนื่องจากระเบิดนิวเคลียร์ ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะที่ซาดาโกะอายุราวสองขวบ สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 บ้านของเธออยู่ห่างจากจุดระเบิดไม่ถึงสองกิโลเมตรเท่านั้น ซาดาโกะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อย เมื่อซาดาโกะอายุได้ 12 ปีเธอเป็นเด็กผู้หญิงปกติและมีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นๆ เธอมีความฝันที่จะเป็นนักวิ่งนหนึ่งหลังจากการแข่งขันวิ่งผลัดครั้งสำคัญที่เธอช่วยให้ทีมของเธอชนะ ชั่วขณะหนึ่งเธอรู้สึกเหนื่อยล้า...

ยามาดะ นางามาซะ

“ยามาดะ นางามาซะ ซามูไรแห่งอยุธยา” ยามาดะ นางามาซะ เป็นซามูไรชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้นเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับราชการในกรมอาสาญี่ปุ่น และเจริญก้าวหน้าในเวลาต่อมาเป็นเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น และมีบรรดาศักดิ์เป็น ออกญาเสนาภิมุข ยามาดะ เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม  หลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต คือเกิดปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติ ยามาดะ มีความเชื่อว่า สมเด็จพระเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรม...