June 24, 2024

กษัตริย์

พุทธกษัตริย์ พระเจ้าอโศกมหาราช

พระเจ้าอโศกมหาราช พระองค์เป็นพระราชาองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โมริยะ ครองราชสมบัติ ณ นครปาฏลีบุตร ในห้วงปี พ.ศ. 218-260 ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชมพูทวีป และทรงเป็นผู้อุปถัมสําคัญของพุทธศาสนา พระองค์เป็นผู้มีบทบาทอย่างมากต่อการเผยแผ่ศาสนาพุทธไปทั่วเอเชียโบราณ https://www.youtube.com/watch?v=3sHqMC9si5A ศากยวงศ์ ถูกทําลายด้วยความแค้นของพระราชาวิฑูฑะภะแห่งแคว้นโกศล พระญาติที่หลุดรอดมาได้ ผู้หนึ่งที่เฉลียวฉลาดนามว่าจันทรคุปต์ ได้รวบรวมผู้คนเข้าด้วยกับกองทัพอเล็กซานเดอร์มหาราช แต่ต่อมาเกิดผิดใจกันและจันทรคุปต์ถูกจับ...

จักรพรรดิว่านลี่ ต้นเหตุแห่งฉิบหาย..!!

ในปี ค.ศ. 1572 เมื่อพระราชบิดาสวรรคต องค์ชายจูอี้จุนขณะนั้นพระชนม์เพียง 9 พรรษา ครองราชบัลลังก์สืบต่อ พระนามว่า จักรพรรดิว่านลี่ และครองราชย์นานที่สุดในราชวงศ์หมิง ถึง 48 ปี แต่ด้วยยังทรงพระเยาว์ อำนาจทั้งหมดจึงตกไปอยู่ที่ไทเฮาเสี่ยวติง ซึ่งเป็นพระราชมารดาของพระองค์ ซึ่งได้ให้มหาอำมาตย์จาง จวีเจิ้งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน และถือเป็นพระอาจารย์ของจักรพรรดิว่านลี่...

เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่ 8 สละราชย์เพื่อรัก

เมื่อพระบิดาของเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดที่ 8(เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งวินด์เซอร์) คือพระเจ้าจอร์จที่ 5 สิ้นพระชนม์ลง เจ้าชายเตรียมขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไป พระองค์ยอมสละราชบัลลังก์และหน้าที่ปกครองเหล่าไพร่ฟ้า เพราะต้องการครองรักกับหม้ายสาวสามัญชนชาวอเมริกันที่ทรงรักและเชิดชูสุดหัวใจนามว่า วอลลิส วาร์ฟีลด์ ซิมพ์สัน  https://www.youtube.com/watch?v=sUsuvkbC8Dc&pp=ygU-4LmA4LiI4LmJ4Liy4LiK4Liy4Lii4LmA4Lit4LmH4LiU4LmA4Lin4Li04Lij4LmM4LiU4LiX4Li14LmIIDg%3D วาลลิส เป็นชาวอเมริกันที่เคยหย่าขาดจากสามีมาแล้วถึง 2 ครั้ง เมื่อเธอพบกับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดในปี 1931 เธอกําลังมีชีวิตแต่งงานที่ดีกับนายหน้าค้าเรือรูปงามชื่อเออร์เนสต์...

พระเจ้าภววรมันที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ

อาณาจักรเจนละถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ยุคต้นของอาณาจักรของชาวขอม เดิมนั้นเป็นเมืองที่ขึ้นกับอาณาจักรฟูนัน อำนาจของเจนละในระยะแรกคงจะอยู่ใต้ฟูนันอีกทั้งปรากฏ สองพี่น้องในฐานะผู้ปกครองเจนละลุกขึ้นมาก่อกบฏต่อฟูนันจนสามารถประกาศตัวเป็นเอกราชได้ ผู้ก่อกบฏสองท่านที่ว่านี้คือ พระเจ้าภววรมัน กับพระอนุชาคือพระเจ้าจิตรเสน เชื่อกันว่าพระเจ้าภววรมัน เป็นเจ้าชายในประเทศราชของฟูนันซึ่งมาจากราชวงศ์ดวงจันทร์ในเวลาต่อมาที่ได้ครอบครองเจนละก็เนื่องจากได้สมรสกับเจ้าหญิงแห่งเจนละซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อาทิตย์ ในราว ค.ศ.550 พระเจ้าภววรมัน ปฐมกษัตริย์เจนละได้ทำการโค่นอำนาจของพระเจ้ารุทรวรมันกษัตริย์ฟูนัน เพราะเห็นว่าพระเจ้ารุทรวรมันขาดความชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติโดยหลังจากที่ พระเจ้าเกาฑิณยะชัยวรมันที่ 3 สวรรคต พระเจ้ารุทรวรมัน ก็ทำการสังหารรัชทายาทที่ชอบธรรมที่ประสูติจากพระอัครมเหสี แล้วตั้งตนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งฟูนัน...

พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 โกลเด้นบอยแห่งมหิธรปุระ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ผู้สถาปนางราชวงศ์มหิธรปุระ แห่งเมืองพิมาย  ต้นกำเนิดของพระองค์เป็นขุนนางชาวเมืองพิมาย เมื่อพระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 กษัตริย์กรุงยโศธรปุระ เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ.1080 ได้เกิดการแย่งอำนาจกันภายในราชสำนัก พระองค์ทรงลงไปจัดการและปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองอยู่หลายปี เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พระองค์ได้ทำการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงยโศธรปุระ  พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่นามว่า "มหิธรปุระ" ลูกหลานของพระองค์ได้ปกครองกรุงยโศธรปุระหรือเมืองพระนคร และได้สร้างปราสาทนครวัดและปราสาทบายนในรัชกาลถัดมา คือ...