June 24, 2024

กรุงโรม

การเสียกรุง ครั้งแรกของโรม

กรุงโรมแตก ในปี ค.ศ. 410 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 410 โดยกรุงโรมถูกโจมตีโดยชาววิสิกอธที่นำโดยอาลาริคที่ 1 เป็นผู้นำทัพ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่รบชนะที่วาเลนส์ ในปี ค.ศ.378 หลังจากที่จักรพรรดิโฮโนริอัสย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังราเวนนาในปี ค.ศ. 402 เมื่อวิสิกอธเริ่มเข้ามารุกรานอิตาลี แม้ว่าตอนนั้นโรมันตะวันตกจะย้ายเมืองหลวงไปที่ราเวนนา...

จักรพรรดิคาลิกูลา ทรราชแห่งกรุงโรม

จักรพรรดิคาลิกูลาครองราชย์ ระหว่าง ค.ศ. 37-41 การเสียชีวิตของบุตรชายคนเดียวของจักรพรรดิทิเบลิอุส ทำให้ตำแหน่งจักรพรรดิตกทอดมายังพระองค์ ในช่วงแรกนั้นจักรพรรดิคาลิกูลา ยังสร้างความนิยมด้วยการออกนโยบายปฏิรูปสังคม ให้คนจนไร้บ้านได้มีที่พักและอาหารยังชีพ ละเว้นภาษีแก่ผู้ที่เดือดร้อนจากไฟไหม้และน้ำท่วม แต่สวัสดิการและกิจกรรมเหล่านั้นแลกด้วยค่าใช้จ่ายมหาศาล ทำให้วุฒิสมาชิก สภาซีเนต แห่งกรุงโรม เริ่มมองว่าจักรพรรดิหนุ่มกำลังดำเนินนโยบายที่ผิดพลาด https://www.youtube.com/watch?v=Jw0QJmhCiHA&pp=ygUJY2hlcnJ5bWFu ค.ศ. 38-39 เกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นในราชสำนัก หลังการใช้จ่ายทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้คน...

โบดิกา ราชินีสยบโรมัน

บูดิก้า ทรงเป็นราชินีแห่งชนเผ่าไอซินี ในปี ค.ศ. 43 ชาวโรมันได้เข้าในมาอังกฤษ ตรงกับยุคของจักรพรรดิคลอดิอุส ชาวอังกฤษจำนวนมากยินดีต้อนรับพวกเขาโดยไม่คิดว่าในระยะยาวนั้นจะเป็นอย่างไร ต่อมาในปี ค.ศ.60 กษัตริย์แห่งเผ่าไอซินี นามว่า พราซูทากุส สิ้นพระชนม์ลง อาณาจักรของพระองค์อยู่ในสภาพต้องแบ่งกันระหว่างจักรวรรดิโรมันกับพระธิดาสององค์โดยมีมเหสีหม้ายคือโบดิกาเป็นผู้สำเร็จราชการ แต่ด้วยพระองค์สิ้นพระชนม์โดยไม่มีผู้สืบทอดที่เป็นชาย โรมันจึงเห็นว่าสัญญาสันติภาพกับกรุงโรมที่พระองค์เคยทำไว้เป็นโมฆะ https://www.youtube.com/watch?v=FQAhK9o4nhg&pp=ygUcY2hlcnJ5bWFuIOC5guC4muC4lOC4tOC4geC4sg%3D%3D การสืบทอดอำนาจภายใต้กฏหมายของโรมันจำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นการมีผู้หญิงปกครองจึงถือว่าชาวไอซีนีเป็นพวกป่าเถื่อน...

พระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 นักโทษแห่งวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 เป็นประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกระหว่างปี 1846 ถึง 1878 พระองค์มีชื่อเสียงในคาบสมุทรอิตาลี และได้รับการกล่าวขวัญว่าทรงเป็นนักปฏิรูปที่คำนึงถึงอิสรภาพ และความก้าวหน้า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีท่าทีที่จะให้การสนับสนุนพวกชาตินิยมอิตาลี  https://www.youtube.com/watch?v=_OFdNexnvOA&pp=ygVy4Lie4Lij4Liw4Liq4Lix4LiZ4LiV4Liw4Lib4Liy4Lib4Liy4LmE4Lie4Lit4Lix4Liq4LiX4Li14LmIIDkg4LiZ4Lix4LiB4LmC4LiX4Lip4LmB4Lir4LmI4LiH4Lin4Liy4LiV4Li04LiB4Lix4LiZ อย่างไรก็ดีระหว่างการปฏิวัติปีค.ศ. 1848 หลังจากทรงปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับออสเตรียซึ่งครอบครองดินแดนบางส่วนของคาบสมุทรอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9ก็ทรงถูกประนามว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติของตน และชื่อเสียงของพระองค์ที่มีอยู่ในพวกชาตินิยมอิตาลีก็จางหายไปอย่างสิ้นเชิง  ในสมัยของพระองค์ วาติกันยังสูญเสียอำนาจเหนือดินแดนของรัฐสันตะปาปาให้แก่ประเทศอิตาลีอย่างถาวรในปี 1870...