June 24, 2024

กรุงศรีอยุธยา

ฟอลคอน ขุนนางคนสนิทพระนารายณ์

ออกญาวิไชเยนทร์ หรือ คอนสแตนติน ฟอลคอน เป็นขุนนางต่างชาติสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อนที่เขาจะเดินทางมาอยุธยา เขาเคยทำงานกับบริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ กระทั่งค.ศ.1675 จึงเดินทางเข้ามายังกรุงศรีอยุธยา และมีโอกาสทำงานกับเจ้าพระยาโกษาธิบดี โดยทำหน้าที่ช่วยติดต่อด้านการค้าขาย  ต่อมาใน ค.ศ. 1681 ฟอลคอนจึงได้รับการสนับสนุนจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีให้รับราชการในราชสำนักสมเด็จพระนารายณ์ จากจุดนั้นเองที่ทำให้เขาไต่เต้าขึ้นสู่อำนาจอย่างรวดเร็ว การก้าวขึ้นสู่อำนาจของฟอลคอนนั้น แม้จะเป็นไปตามพระราโชบายทางการเมืองของสมเด็จพระนารายณ์ แต่ก็สร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นแก่คนจำนวนมาก ด้วยสมเด็จพระเพทราชา...

ยามาดะ นางามาซะ

“ยามาดะ นางามาซะ ซามูไรแห่งอยุธยา” ยามาดะ นางามาซะ เป็นซามูไรชาวญี่ปุ่น ที่เข้ามารับราชการในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในขณะนั้นเป็นเพียงข้าราชการชั้นผู้น้อย ได้รับราชการในกรมอาสาญี่ปุ่น และเจริญก้าวหน้าในเวลาต่อมาเป็นเจ้ากรมอาสาญี่ปุ่น และมีบรรดาศักดิ์เป็น ออกญาเสนาภิมุข ยามาดะ เดินทางเข้ามากรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรม  หลังจากที่พระเจ้าทรงธรรมเสด็จสวรรคต คือเกิดปัญหาเรื่องการสืบราชสมบัติ ยามาดะ มีความเชื่อว่า สมเด็จพระเชษฐาธิราช พระโอรสของพระเจ้าทรงธรรม...

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ขณะมีพระชนมายุ 30 พรรษาในปีค.ศ. 1629 พระองค์ก็เติบโตมาในฐานะของข้าราชการไม่ได้เติบโตมาแบบเจ้านายหรือเชื้อราชวงศ์ทำให้กล่าวได้ว่า อำนาจของพระองค์นั้นเป็นอำนาจของขุนนาง โดยความสำเร็จในการเมืองของพระองค์นั้นถือเป็นกรณี ตัวอย่างและกรณีแรกที่ปรากฏเรื่องของขุนนางเข้ามายึดอำนาจกระทั่งสถาปนาตัวเองจนได้เป็นพระมหากษัตริย์  ที่น่าสนใจคือ ช่วงเวลานี้เป็นระยะเวลาที่บรรดาชาว ต่างชาติสามารถเข้ามามีบทบาทและอำานาจในราชสำานักมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้ว่าแม้แต่กองทหารของพระเจ้าแผ่นดินที่จะออกไปปราบกบฏหลายครั้ง ก็จะมีกองทหารอาสาญี่ปุ่นเป็นกำลังสำคัญ และบุคคลอย่าง ออกญาเสนาภิมุข หรือ ยามาดะ นางามาซะ...