July 16, 2024

ประวัติศาสตร์โลก

การเสียกรุง ครั้งแรกของโรม

กรุงโรมแตก ในปี ค.ศ. 410 เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 410 โดยกรุงโรมถูกโจมตีโดยชาววิสิกอธที่นำโดยอาลาริคที่ 1 เป็นผู้นำทัพ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับที่รบชนะที่วาเลนส์ ในปี ค.ศ.378 หลังจากที่จักรพรรดิโฮโนริอัสย้ายเมืองหลวงของจักรวรรดิโรมันไปยังราเวนนาในปี ค.ศ. 402 เมื่อวิสิกอธเริ่มเข้ามารุกรานอิตาลี แม้ว่าตอนนั้นโรมันตะวันตกจะย้ายเมืองหลวงไปที่ราเวนนา...

อาณาจักรโบราณ ฟูนัน

ถูกกล่าวถึงและนักประวัติศาสตร์บางส่วนยอมรับ ว่า เป็นอาณาจักรที่ปรากฏชื่อและมีหลักฐานว่าเป็นอาณาจักรยุคแรก ชื่อของฟูนัน ปรากฏในบันทึกของจีนเป็นแหล่งแรก กล่าวถึงว่าเป็นรัฐ ที่ทรงอำานาจของภูมิภาคนี้โดยบันทึกของจีนที่กล่าวถึงฟูนันนี้เป็นบันทึกของทูต ชาวจีน 2 คนคือคังไถ และจูยิงซึ่งทั้ง2ได้เดินทางมายัง “ฟูนัน” ในศตวรรษที่3 และได้จดบันทึกไว้ความว่า https://www.youtube.com/watch?v=DuoZsir0OiA “เมืองฟูนันมีความรุ่งเรืองมาก มีแม่น้ำใหญ่ไหลมาทางตะวันตกผ่ากลางเมือง ชาวอินเดียชื่อโกณฑิยะได้เดินทางโดยเรือมายึดครองดินแดนบริเวณ ปากแม่น้ำโขง และได้ประมุขของชาวพื้นเมืองคือพระนางหลิวเย่...

เอล โดราโด มหานครทองคำ

เอล โดราโด  คือชื่อของอาณาจักรลึกลับที่ตั้งอยู่แถบลุ่มน้ำอเมซอนอันอุดมสมบูรณ์แห่งทวีปอเมริกาใต้ ว่ากันว่าทุกอย่างในเมืองล้วนแต่เป็น ทองคำ ตามตำนานกล่าวว่า ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 ฟรานซิสโก ปิซาร์โร นักสำรวจชาวสเปนผู้พิชิตอาณาจักรอินคา ได้ขนทองคำและของมีค่าจำนวนมหาศาลกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตนเอง https://youtu.be/hdrdDLkgPXQ?si=w-I3k0vsM0Pkz6t6 เรื่องราวดังกล่าวตรงกับคำบอกเล่าของชาวพื้นเมืองที่เคยบอกกับ เซบาสเตียน เดอ เบลาลกาซาร์ ผู้พิชิตชนเผ่าอินคาแห่งอเมริกาใต้ว่า นครทองคำแห่งนี้เต็มไปด้วยทองคำและเพชรนิลจินดาจำนวนมากมายมหาศาล ยิ่งทำให้...

ยุทธการที่วอเตอร์ลู จุดจบจักรพรรดินโปเลียน

ในปี ค.ศ.1815 นโปเลียนได้หนีออกจากเกาะเอลบากลับสู่ฝรั่งเศส ทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 18 ที่ครองราชย์อยู่ขณะนั้น หนีออกนอกฝรั่งเศส และนโปเลียนได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายก็ได้กลับมาเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสอีกครั้ง การกลับมาเป็นจักรพรรดิของนโปเลียนเป็นที่น่ากังวลของฝ่ายพันธมิตรมาก ฝ่ายพันธมิตรจึงมีการร่วมมือกันทางทหารเพื่อต่อต้านอำนาจของฝรั่งเศสอีกครั้ง ฝ่ายอังกฤษนำโดย ดยุกแห่งเวลลิงตัน และปรัสเซียนำโดยฟอน บลึชเชอร์ กองทัพฝรั่งเศสได้เคลื่อนทัพเข้าสู่เบลเยียม วันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 1815...

สงครามอังกฤษ–ซูลู

สงครามแย่งชิงบัลลังก์เกิดขึ้นระหว่างพระโอรสสองพระองค์ของพระเจ้ามพันเด คือ เคตช์วาโย กับ มบูยาซี เหตุการณ์ถึงขีดสุดเมือ่ปี ค.ศ.1852 ด้วยการสู้รบและการตายของมบูยาซ๊ จากนั้นเคตช์วาโย ก็ค่อยๆ ยึดอำนาจการบริหารจากพระราชบิดา เมื่อพระบิดาสิ้นพระชนม์ด้วยโรคชราเมื่อ ค.ศ.1872 เคตช์วาโย ก็เสด็จขึ้นครองราชย์ https://www.youtube.com/watch?v=oP7-VGVPMLA&t=11s&pp=ygUz4Liq4LiH4LiE4Lij4Liy4Lih4Lit4Lix4LiH4LiB4Lik4Lip4oCT4LiL4Li54Lil4Li5 สงครามอังกฤษ-ซูลู เมื่อ ค.ศ. 1879มีชนวนเหตุมาจากปัจจัยหลายประการ...

พระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 นักโทษแห่งวาติกัน

สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9 เป็นประมุขแห่งคริสตจักรคาทอลิกระหว่างปี 1846 ถึง 1878 พระองค์มีชื่อเสียงในคาบสมุทรอิตาลี และได้รับการกล่าวขวัญว่าทรงเป็นนักปฏิรูปที่คำนึงถึงอิสรภาพ และความก้าวหน้า นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีท่าทีที่จะให้การสนับสนุนพวกชาตินิยมอิตาลี  https://www.youtube.com/watch?v=_OFdNexnvOA&pp=ygVy4Lie4Lij4Liw4Liq4Lix4LiZ4LiV4Liw4Lib4Liy4Lib4Liy4LmE4Lie4Lit4Lix4Liq4LiX4Li14LmIIDkg4LiZ4Lix4LiB4LmC4LiX4Lip4LmB4Lir4LmI4LiH4Lin4Liy4LiV4Li04LiB4Lix4LiZ อย่างไรก็ดีระหว่างการปฏิวัติปีค.ศ. 1848 หลังจากทรงปฏิเสธที่จะประกาศสงครามกับออสเตรียซึ่งครอบครองดินแดนบางส่วนของคาบสมุทรอิตาลี สมเด็จพระสันตะปาปาไพอัสที่ 9ก็ทรงถูกประนามว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติของตน และชื่อเสียงของพระองค์ที่มีอยู่ในพวกชาตินิยมอิตาลีก็จางหายไปอย่างสิ้นเชิง  ในสมัยของพระองค์ วาติกันยังสูญเสียอำนาจเหนือดินแดนของรัฐสันตะปาปาให้แก่ประเทศอิตาลีอย่างถาวรในปี 1870...

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างนครวัด

ปราสาทนครวัด สิ่งปลูกสร้างอันน่าอัศจรรย์ใจนี้สถาปนาโดย พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ทรงรับหน้าที่ก่อสร้างนครวัด ระยะเวลาในการก่อสร้างมากกว่า 30 ปี และพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรพระนคร ตลอดรัชกาล พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2ทรงรวบรวมจักรวรรดิที่แตกแยกเข้าเป็นหนึ่งอีกครั้ง เมืองขึ้นทั้งปวงส่งบรรณาการถวาย พระองค์ยังเปิดศึกกับชนชาติจามทางด้านตะวันออก ส่วนใหญ่แล้วทรงพ่ายแพ้ จารึกของชาวจามและบันทึกของเวียดนามว่า พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทำสงครามใหญ่กับรัฐของชาวญวนที่เรียกว่า...

พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 โกลเด้นบอยแห่งมหิธรปุระ

พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรขอม ผู้สถาปนางราชวงศ์มหิธรปุระ แห่งเมืองพิมาย  ต้นกำเนิดของพระองค์เป็นขุนนางชาวเมืองพิมาย เมื่อพระเจ้าหรรษวรมันที่ 3 กษัตริย์กรุงยโศธรปุระ เสด็จสวรรคตในปี ค.ศ.1080 ได้เกิดการแย่งอำนาจกันภายในราชสำนัก พระองค์ทรงลงไปจัดการและปราบปรามคู่แข่งทางการเมืองอยู่หลายปี เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว พระองค์ได้ทำการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงยโศธรปุระ  พระองค์ทรงสถาปนาราชวงศ์ใหม่นามว่า "มหิธรปุระ" ลูกหลานของพระองค์ได้ปกครองกรุงยโศธรปุระหรือเมืองพระนคร และได้สร้างปราสาทนครวัดและปราสาทบายนในรัชกาลถัดมา คือ...

สงครามกลางเมืองอเมริกา

สงครามกลางเมืองอเมริกาเป็นสงครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐ ระหว่างปีคริสต์ศักราช 1861 ถึง 1865 โดยมีมูลเหตุแห่งการสู้รบมาจากข้อโต้แย้งที่ยืดเยื้อเกี่ยวกับการถือครองทาส ระหว่างฝ่ายชาตินิยมสหภาพ(อเมริกาเหนือ) ซึ่งให้ปฏิญาณว่าจะภักดีต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐต้องการยกเลิกแรงงานทาส กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนออกเป็นสมาพันธรัฐ(อเมริกาใต้)ซึ่งสนับสนุนสิทธิของมลรัฐในการคงไว้ซึ่งสถาบันทาสเพื่ออุตสาหกรรมฝ้าย ความขัดแย้งนี้พัฒนาเป็นสงครามยืดยาวกว่า 4 ปี ก่อนจะได้มาซึ่งอิสรภาพของแรงงานในอเมริกาและความเท่าเทียมของคนทั้งประเทศ https://www.youtube.com/watch?v=Sq8dlqvIQpY เมื่ออับราฮัม ลินคอร์น จากพรรครีพับลิกัน ซึ่งต่อต้านการใช้แรงงานทาสได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีในปี ค.ศ.1861 ได้ประกาศไม่รับรองการแยกตัวของมลรัฐทางภาคใต้...

ลอบสังหารอับราฮัม ลินคอล์น

ค่ำของวันที่14 เมษายน ค.ศ.1865 ณ โรงละครฟอร์ด กรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดี อับราฮัมลินคอล์น กำลังนั่งชมละครเรื่อง “พี่น้องชาวอเมริกันของเรา” ทันใดนั้นเสียงกระสุนดังสนั่น พร้อมกับร่างประธานาธิบดีทรุดลง คนร้ายกระโดดหนีทางระเบียง ความสูงทำให้ขาของคนร้ายหัก เขาตะเกียกตะกายหนีหายไปในความมืด ประธานธิบดีถูกนำส่งโรงพยาบาลแพทย์พยายามช่วยชีวิต แต่ก็ไม่เป็นผล เวลา 7.22 น....