April 23, 2024

ประวัติบุคคล

ทำไมพระเจ้าชาร์ลที่ 1 ถึงถูกประหาร..??

พระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 แห่งอังกฤษถูกประหารชีวิตตามกฎหมายในปี 1649 ในช่วงสงครามกลางเมืองอังกฤษ ความขัดแย้งเกิดขึ้นจากความตึงเครียดระหว่างสถาบันกษัตริย์ซึ่งนำโดยพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และรัฐสภาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องอำนาจ ศาสนา และการปกครอง พระเจ้าชาลส์ที่ 1 พยายามปกครองโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐสภา โดยขัดแย้งกับรัฐสภาในเรื่องต่างๆ เช่น ภาษีและนโยบายทางศาสนา ความพยายามที่จะกำหนดรูปแบบทางศาสนาในอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนคริสตจักรแองกลิกัน ทำให้หลายคนแปลกแยก เมื่อความตึงเครียดทวีความรุนแรงขึ้น...

บุเรงนอง

พระเจ้าบุเรงนองนับว่าเป็นกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์ตองอู ที่นับว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 พระองค์ของพม่า ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในปี ค.ศ. 1550 ภายหลังการถูกลอบปลงพระชนม์ ของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้โดยทหารรับใช้ชาวมอญ พระเจ้าบุเรงนองทรงกระทำสงครามแผ่ขยายอาณาจักร เริ่มต้นจากปราบปรามกบฏและเมืองต่าง ๆ ที่เคยอยู่ภายในอาณาจักรเดิมให้เรียบร้อย https://www.youtube.com/watch?v=g2UW5_oO41U&pp=ygUiY2hlcnJ5bWFuIOC4muC4uOC5gOC4o-C4h-C4meC4reC4hw%3D%3D ลำดับต่อมา ทรงเข้าตีเมืองอังวะได้ในปี ค.ศ.1550 หลังจากนั้นก็ยกทัพเข้าตีไทยใหญ่ได้สำเร็จในปี...

บารัค โอบามา

ผู้นำผิวสีคนแรกแห่งสหรัฐอเมริกา เรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของโอบามา ว่าเริ่มจากเป็นลูกของพ่อ คนผิวดำชาวเคนยา กับ แม่ ที่เป็นชาวอเมริกัน ผิวขาว จากนั้นพ่อและแม่ของโอบามาแยกทางกัน เขาได้ไปอยู่ที่อินโดนีเซียกับพ่อเลี้ยง แต่เพราะสีผิวที่แตกต่างทำให้โอบามาเขากับเด็กที่นั่นได้ไม่ดีนัก ต่อมาโอบามากลับมาอยู่ที่ฮาวายกับ ตา ยาย เช่นเดิม https://www.youtube.com/watch?v=Kv7616Nzb2U แต่เมื่อเข้าเรียนก็ถูกเด็กผิวขาวแบ่งแยกอีก โอบามารู้สึกกดดันกับการเหยียดสีผิว นี่เองคือแรงผลักดันให้เขาทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะคนผิวดำและผู้ยากไร้...